wsgidav.fs_dav_provider.FileResource.delete

FileResource.delete()[source]

Remove this resource or collection (recursive).

See DAVResource.delete()