wsgidav.fs_dav_provider.FileResource.delete#

FileResource.delete()[source]#

Remove this resource or collection (recursive).

See DAVResource.delete()